Food Safety is the #1 concern

Kersia är en global aktör inom biosäkerhet och livsmedelssäkerhet med mervärdesprodukter och lösningar för att förebygga sjukdomar och infektioner hos både djur och människor i varje skede av livsmedelskedjan:

  • Livsmedelsindustri som mejerier, köttproduktion, grönsaksproducenter och färdigmatstillverkare
     
  • Mjölkgårdar, gris- och fågeluppfödning samt foder och näringsprodukter.
     
  • Hälsovård för vattenrening i katastrofområden och ytdesinfektion på sjukhus.