Food Safety is the #1 concern

Kersia Nordics - som en del i Kersia Group - är en global aktör inom biosäkerhet och livsmedelssäkerhet med lösningar för alla delar av livsmedelskedjan. Vi arbetar till exempel inom: 
 
  • Livsmedelsindustri som mejerier, köttproduktion, grönsaksproducenter och färdigmatstillverkare
     
  • Mjölkgårdar, gris- och fågeluppfödning samt foder och näringsprodukter.
     
  • Hälsovård för vattenrening i katastrofområden och ytdesinfektion på sjukhus.