2020-05-18

ALLERGENKONTROLL PÅ 5 SEKUNDER

IWAB Protein Allergen test är en snabb och enkel metod för rengöringskontroll av allergener.

Produkten kan användas för rengöringskontroll av ytor eller sköljvatten och är mycket enkel att använda och läsa av. 

 

Svabba ytan som skall kontrolleras och snurra försiktigt svabben i reagenslösningen. Efter 5 sekunder visar ett färgomslag från brunt till blått om provet innehåller proteiner i nivåer som kan utgöra risk för allergen kontamination.

 

Vid provtagning av torra ytor rekommenderas att ytan eller svabben fuktas med destillerat vatten. Droppflaska finns som tillval. 

 

För kontroll av sköljvattenprover så pipetteras 0,5 ml prov direkt i reagenslösningen.

 

Ingen värmeinkubering eller filtrering krävs och all utrustning som krävs finns med in förpackningen. 

 

IWAB Protein Allergen Test har en detektionsgräns (LOD) vid 3 µg protein medan färgomslag till blått (TLV) sker vid ca 5 µg. För vattenprover innebär ett gränsvärde på 5 µg att provet innehåller 5 ppm protein..   

 

Här kan du läsa mer om IWAB Protein Allergen Test.