2013-03-04

ANALYS AV HÄSTKÖTT

Odeklarerat rökt hamburgerkött från häst i europeiska livsmedel.

Sedan det visat sig att odeklarerat hästkött bekräftats i olika köttberedningar runt om i Europa har debatten om livsmedelskvalitet och märkning av livsmedel åter tagit fart, från industri till media och runt köksborden. Detta är en välkommen debatt eftersom den får oss att inte bara fundera på vad vi äter, utan även på vad det är vi egentligen vill äta.

 

Hästkött som konsumtionsvara utgör en liten del av den totala köttkonsumtionen i Sverige idag. Det klassiska ”hamburgerköttet” som smörgåspålägg är nog den mest kända varianten även om andra charkuterivaror förekommer. Anledningen till det låga utbudet (och efterfrågan) är att många hästägare väljer att avliva sina hästar på gården, vilket gör att köttet går som djurfoder till husdjur.

 

Hästköttet är i sitt utseende likt nötkött men innehåller generellt mindre fett. Erfarna styckare brukar kunna se skillnader i helmuskelstycken, men när köttet förädlas eller mals till färs krävs andra metoder.

 

Mikroskopi

Med mikroskop kan muskelfibrers mikrostruktur analyseras. Detta kan vara ett verktyg att lära sig identifiera olika typer av köttprover, men på grund av hästköttets likhet med nöt, brukar detta inte räcka för att särskilja hästkött från nötfärs.

 

Kemiska analyser

Det finns flera analysmetoder för att identifiera olika typer av kött på kemisk väg. De vanligaste metoderna omfattar immunokemiska flödestester (lateral flow) och ELISA-analys som detekterar specifika proteiner samt PCR-analys som identifierar specifika DNA-sekvenser.

  • Immunokemiska flödestester (later flow) är snabba och enkla singeltester som inte kräver avancerad utrustning och även kan hanteras utanför labbet. De har normalt en detektionsgräns omkring 1% och svaren är kvalitativa (ja/nej). Flödestester passar bäst för snabb och enkel undersökning av prover.
  • ELISA-analys är mer anpassad för laboratoriebruk, och ger relativt snabba och kvantifierbara resultat. Känsligheten är högre än för flödestester och analysmetoden är lämplig för medelstora förbrukare som har eget laboratorium.
  • PCR-analys innebär högsta känslighet men kräver avancerad utrustning och specialiserad labbpersonal. Resultaten kan vara kvantitativa eller semi-kvantitativa beroende på vilken teknik som används.


Det bör noteras att på grund av den höga känsligheten vid PCR-analys, där spårmängder ibland kan räcka för att ge positiva utslag, finns risken att oavsiktliga kontaminationsmängder, till exempel från produktionslinjer där flera köttyper hanteras, kan leda till falskpositiva svar. 

 

För mer infomation eller för att beställa artbestämningstester, besök gärna vår hemsida för kemiska analyser