ATP-ANALYS

 
3M™ Clean-Trace™ ATP  är ett ATP-system för snabb och enkel rengöringskontroll, som består av en ATP-mätare och svabbar för kontroll av ytor och vatten. Systemet ger kvantitativa svar inom 15 sekunder vilket möjliggör omedelbara åtgärder för att korrigera eventuella avvikelser i rengöringen. 

En viktig del i effektiv hygienarbete är att smidigt kunna dokumentera och ha tillgång till analysresultatet. Med 3M Clean-Trace ATP medföljer mjukvara där provtagningsplaner och rapporteringsmoduler ingår, vilket gör att uppföljning och redovisning i många helt kan automatiseras. Provtagaren tar prover enligt förprogrammerad provtagningsplaner, synkroniserar sitt instrument med en lokal eller molnbaserad databas och regelbunda rapporter kan sedan automatiskt skickas från systemet via e-post till kvalitets- och produktionsansvariga. Systemet ger full spårbarhet utan behov av manuell bearbetning av data.  

VARFÖR MÄTA ATP?

ATP-mätare (lumniometer) mäter mändden av energimolekylen ATP på ytor eller i vatten och svaret ges i ljusenheten i RLU (Relative Light Unit). Adenosintrifosfat (ATP) fungerar som ett uppladdningsbart batteri inuti cellen där den transporterar energi till cellens olika funktioner. Eftersom ATP finns i såväl somatiska celler (djur och växtceller) som mikroorganismer så utgör den en bra hygienindikator för rena ytor. 

Genom att ATP-mätningen går snabbt och tillförlitligt resultat så ges möjlighet till direkt åtgärd vid otillräcklig rengöring, vilket minskar risken för kontaminerad produkt och återkallelser.
 

3M™ UNI-LITE™ ATP-MÄTARE

3M™ Uni-Lite™ ATP-mätare bygger på senaste tekniken för fotodetektion (Photo Multiplier Tube, PMT), vilken ger stora fördelar jämfört med tidigare teknik för ATP-analys. Genom att mäta ned till enskilda fotoner ger PMT en mycket hög känslighet och repeterbarhet vilket ger möjlighet till kvantifiering även vid mätning av låga mängder ATP, som till exempel i vattenprover.

Instrumentet kan programmeras med anläggningens mätpunkter och provtagaren ger direkt besked om provet är positivt eller negativt som kan leda till snabba besluta om lämplig åtgärdsplan. Efter provtagning överförs resultaten till en databas där uppföljning och rapportering enkelt kan utföras med hjälp av inbyggda rapporteringsmallar.
 

ATP-instrument från 3M™

3M Clean-Trace NG3
3M Clean-Trace LM1
 

SVABBASERAT SYSTEM

3M™ Clean-Trace™ ATP-tester finns i tre utföranden:
  • 3M™ Clean-Trace™ ATP Surface - analys av ytprover (svabbtest).
  • 3M™ Clean-Trace™ ATP Water - analys av vattenprover (svabbtest).
  • 3M™ Clean-Trace™ Biomass Kit - kyvettbaserat system för vattenprov.
Svabbarna är anpassade för att kunna aktiveras med en hand och skall förvaras i kyl för maximal hållbarhet. Ytsvabben är försedd med en bomullstopp och är preparerad med en tensid som effektivt fångar upp ATP från normalt förekommande ytor. Vattensvabben består av en diskbaserad uppsamlingsspets som fångar upp 100 ul vatten vilket ger en provtagning med hög precision och repeterbarhet.