2021-01-01
 

Avisering gällande prisjustering 2021

Från och med 1 januari 2020 kommer en ny prislista att börja gälla för utvalda delar av vårt sortiment.

Priser kommer uppjusteras med ca 1- 2% beroende på produktgrupp och utförs främst på grund av ökade omvärldskostnader och valutaförändringar.

 

För kunder med prisavtal kommer nya priser att uppräknas vid avtalets slutdatum.

 

Önskar du ytterligare information om era priser eller har frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.