2019-09-01

AVLÄSNING LISTERIA ISOLATION TRANSWAB

Listeria Isolation Transwab är en miljösvabb för detektion av Listeria monocytogenes på ytor.

Produkten består av en steril svabb och ett rör med selektiv modifierad Oxfordagar som ger hög känslighet mot L. monocytogenes men påvisar även L. Ivanovii och L.innocua vid låga nivåer (Log 1). Övriga arter av listeria kan växa men först vid såpass höga nivåer som normalt inte förekommer på ytor vid livsmedelstillverkning (Log 3-5).

 

Produkten är enkel att använda:

 

 

  1. Öppna den sterila skyddsförpackningen så att svabben kan nås.
  2. Tag ur svabben och svabba en lämplig provyta (t ex 10x10 cm).
  3. Avlägsna locket (blå) ur svabbröret och kasta sedan locket.
  4. Tryck ned svabben i svabbröret så att svabbhuvudet helt går ned i substratet.
  5. Anteckna datum, tid och plats på sidan av svabbhållaren.
  6. Inkubera vid 37°C i upp till 48h.
  7. Läs av resultatet.

 

 

Positivt resultat indikeras av ett färgomslag i agarsubstratet från ljusbrunt till svart/mörkbrun. Färgomslaget börjar från svabbhuvudet och sprider sig sedan genom agarsubstratet. Även små färgomslag skall anses positiva. Utebliven färgförändring skall anses som negativt svar.

 

Eftersom färgomslaget går från ljus brun till svart, blir det enklare att se färgskiftet genom att hålla svabben i luften mot en ljus yta med ljuskälla ovanför svabben. Till exempel mot en vit bänkyta (se bilder).

 

Vid positiva svar skall åtgärdsplan för sanering mot listeria aktiveras.  

 

Här kan du läsa mer Listeria Isolation Transwab

 

Avläsning hållandes i luften mot vit yta och ljuskälla ovanifrån. Positivt resultat ovan (svart) och negativt resultat under (brun).
Avläsning liggandes mot vit yta. Positivt resultat ovan (svart) och negativt resultat under (brun).

Filer kopplade till detta inlägg: