2014-11-17

ENZYMATISKA RENGÖRINGSMEDEL - SÅ FUNKAR DE

Enzymatiska rengöringsmedel innebär en skonsam och effektiv metod att lösa biofilmer och organiska beläggningar, men hur funkar de?

IWAB Prima och Aniosterase är exempel på rengöringsmedel som är baserade på enzymer som aktivt ämne. Enzymer innebär ett naturligt sätt att bryta ned organiska beståndsdelar som har många fördelar jämfört med traditionella rengöringskemikalier. 

 

Eftersom vi får många frågor om hur enzymer fungerar och vilken roll de spelar i olika rengöringsmedel, så har vi här ställt samman de vanligaste frågorna och svaren som brukar dyka upp.

 

Hör gärna av dig om du har några andra frågor.

 

Vad är enzymer?
Ett enzym är en proteinmolekyl som fungerar som en katalysator för specifika kemiska reaktioner. Med katalysator menas ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

Likt alla katalysatorer, så ökar enzymer reaktionshastigheten genom att sänka den så kallade aktiveringsenergin (mängden energin som krävs för att starta en reaktion). Detta leder till att nya produkter bildas snabbare och att reaktioner når sin jämvikt tidigare.

Det som skiljer enzymer från andra katalysatorer är att de oftast är specialiserade på att medverka till reaktionen för ett specifikt ämne, som till exempel stärkelse, fetter eller andra proteiner.

En intressant egenskap med enzymer är att de inte förbrukas, vilket innebär att de återanvändas flera gånger under den nedbrytningsprocess som de medverkar till. Ett enzym kan då till exempel katalysera upp till 10 000 gånger per sekund, vilket i praktiken innebär att en hög effekt kan uppnås även vid låga koncentrationer enzymer.
Hur produceras enzymer?
Enzymer produceras med hjälp av bakterier, och i ofta av olika typer av Bacillus sp. (huvudsakligen B. licheniformis och B. amyloliquefaciens) där enzymet är biprodukt av bakteriens metabolism. Bakterier som används för tillverkning av enzymer i IWAB’s produkter kommer från icke genmodifierade organismer.
Vilka enzymer används i  IWAB's produkter?
De enzymtyper som vi använder är:
 • Proteas: nedbrytning av proteinbindningar
 • Lipas: nedbrytning av fettkedjor
 • Amylas: nedbrytning av stärkelse
Hur fungerar de olika enzymerna?
 • Amylas:
  - medverkar till hydrolysering (nedbrytning) av stärkelse till socker. - hydrolyserad stärkelse till mer lättlösliga di- och trisackarider. 

 • Proteas:
  - medverkar till hydrolysering av peptidbindingar mellan aminosyrorna.
  - efterlämnar kortare och mer lättlösliga aminosyror. 

 • Lipas:
  - medverkar till hydrolysering av esterbidningar som finns i lipider (fetter).
  - efterlämnar kortare och mer lättlösliga fettkedjor. 
Vilken funktion har enzymerna?
IWAB Prima är en produkt som optimerar användningen av enzymer och kan därför användas på flera olika sätt och är ett bra exempel på hur enzymernas egenskaper kan nyttjas på olika sätt:

 • Försköljmedel:
  När IWAB Prima används som ett försköljmedel, så utnyttjas enzymernas nedbrytningsfunktion till att skapa mer lättlösliga produktrester som enklare släpper från ytor. Vid nedbrytning av proteiner bildas även en gelartad hinna runt produktrester som binder samman och minskar spridningen av partiklar och aerosoler under spolningen. 

 • Biofilmsborttagning
  IWAB Prima kan användas för upplösning av biofilm genom att låta enzymerna hydrolysera bindningar som mikroorganismer använder för att fästa på ytor. 

 • Allmän rengöring
  Enzymerna i kombination med innovativa tensider gör även produken lämplig för allmän rengöring, och då även på ytor som normalt är känsliga för starka kemiskalier, som aluminium och mässing.


Vad är biofilm?

Många mikroorganismer har en högt utvecklad förmåga att fästa till ytor, eftersom detta innebär ett bättre skydd än att befinna fritt exponerad i sin omgivning. En biofilm bildas när en grupp mikroorganismer fäster till varandra och till en yta genom att utveckla ett nätverk av slemliknande trådar, så kallade EPS (Extracellular Polymeric Substance).

EPS består i huvudsak av polysackarider och proteiner, men innehåller även DNA och lipider. Genom att regelbundet attackera beståndsdelarna till biofilmens EPS, så kan mikroorganismernas förmåga att bilda biofilm begränsas och utsläpp av biofilmer därmed minskas.

Finns det några hälsorisker med att använda enzymer?
Enzymer, och då främst proteas, kan innebära sensibiliserande effekt vid kontakt med andningsorganen för personer med ökad känslighet för dessa enzymer. Studier på denna sensibiliseringseffekt avser i huvudsak enzymer i pulverform, och eftersom enzymerna i IWAB's produkter är lösta i en vätska så minskar risken för sådana effekter.

 

Nästan alla tvättmedel för konsumenter innehåller enzymer, så personer med överkänslighet mot proteas har normalt god kunskap om detta. 

Hur påverkar enzymer avloppet och reningsverk?
Genom att regelbundet använda enzymbaserade sköljmedel, så påbörjas en den naturliga biologiska nedbrytningsprocessen redan i produktionslokalen, vilket innebär minskad organisk belastning i reningsverk och effektivare fettavskiljare.