IWAB LACTIS™

 
Vad är IWAB Lactis™?
IWAB Lactis är ett innovativt sköljmedel som effektivt avlägsnar mikroorganismer och därmed förlänger hållbarheten, minskar kassaktion och effektiviserar produktion av mognadslagrad ost.
Effektiv och säker
IWAB Lactis™ är alkoholbaserad (odenaturerad) och fri från natamycin och sorbatsalter, vilket ger en säker produkt som minskar risken för igensättning av sprejdysor och pumpar, samtidigt som den miskar risken för mikrobiologiska angrepp under lagringstiden. 

Produkten har i labbtester och fullskaleproduktion visat på en hög rengöringsförmåga som minskar mikrobiologiska angrepp samtidigt som den stabiliserade formuleringen ger hög driftsäkerhet med minskad risk för produktionsstopp på grund av uppbyggnad av saltrester i sprejdysor och pumpar.
Fördelar
  • Avlägnsar effektivt mikroorganismer från ostens yta och ger skydd under lagring.
  • Reducerar mikrobiologiska angrepp och minskar kassaktion.
  • Effektiviserar produktionsflöden.
  • Enkel att implementera i befintliga produktionslinjer. 
Produktinformation
Produkten är klassificerad som processhjälpmedel innehållande livsmedelstillsatser enligt EU förordning om tillsatser i livsmedel (EG nr 1333/2008).

IWAB Lactis™ levereras i brukslösningsform (25 L DUNK- 1000 L IBC).

Kontakta oss för mer information.