FRAKTTARIFFER

 

Indevex Watertech AB (IWAB) -tillämpade Frakttariffer

 

Analysprodukter
Paketförsändelser:

0 kg - 25 kg (max 0,1 m3) med ordervärde ≤1000 kr : 200,00 kr
0 kg - 25 kg (max 0,1 m3) med ordervärde >1000 kr : 300,00 kr  


> 25 kg eller 0,1 m3 : specificeras vid order


Fraktfritt vid ordervärde överstigande 5 000 kr (gäller ej farligt gods eller pallgods)

  

Pallförsändelser
specificeras vid order.

Kemikalier
Paketförsändelser:

0 kg - 25 kg (max 0,1 m3) : 300,00 kr

> 25 kg eller 0,1 m3 : specificeras vid order

 


Pallförsändelser
specificeras vid order.
 

 

ÖVRIGA TILLÄGG:

Farligt gods 1-99 kg : 240,00 kr 

Farligt gods 100-999 kg : 357,00 kr

Farligt gods >1000 kg : 450,00 kr 

 

Expresstillägg G12: 160,00 kr

Försäkring: specificeras vid beställning

Udda ort-tillägg: 450 kr

Avgift ej anträffbar vid utlämning: 75,00 kr

Avgift ej uthämtat gods : 45,00 kr 

Lagerhållning på terminal ( >6 dagar) : 160,00 kr 

 

IWAB förbehåller sig rätten till prisjusteringar.
Se även Allmänna försäljningsvillkor.