Kersia Sweden - Fraktavgifter

 

Paketprodukter
0 kg - 25 kg (max 0,1 m3) med ordervärde ≤1000 kr : 200,00 kr

0 kg - 25 kg (max 0,1 m3) med ordervärde >1000 kr : 300,00 kr  


> 25 kg eller 0,1 m3 : specificeras vid order


Fraktfritt vid ordervärde överstigande 5 000 kr (gäller ej farligt gods eller pallgods)


 

Stycke- och pallgods
0 kg - 25 kg (max 0,1 m3) : 300,00 kr

> 25 kg eller 0,1 m3 : specificeras vid order

Fraktfritt för order överstigande 10 000,00 kr (tilläggsavgift för eventuellt farligt gods tillkommer alltid).

Vid mixorder gäller brytpunkt för kemikalier. 

 

TILLÄGGSAVGIFTER:

Farligt gods 1-99 kg : 250,00 kr 

Farligt gods 100-999 kg : 357,00 kr

Farligt gods >1000 kg : 450,00 kr 

 

Expresstillägg: specificeras vid beställning. 

Försäkring: specificeras vid beställning.

Udda ort-tillägg: 450 kr

Avgift ej anträffbar vid utlämning: 75,00 kr

Avgift ej uthämtat gods : 45,00 kr 

Lagerhållning på terminal ( >6 dagar) : 160,00 kr 

 

Vi förbehåller oss rätten till framtida prisjusteringar.
Se även Allmänna försäljningsvillkor.