2018-12-07

FUMAGRI OPP MOT CAMPYLOBAKTER I KYCKLINGUPPFÖDNING.

Campylobakter är en bakterie som förekommer naturligt hos höns och kycklingar, men som kan ge allvarliga sjukdomstillstånd för människor.

Det finns flera arter av Campylobacter, och där endast ett fåtal är sjukdomsframkallade för människor. Bakterierna finns normalt i tarmkanalen hos ett flertal olika djurarter som fåglar, grisar, nötkreatur, får, get, hund, katt och gnagare. En infektion med campylobacter är den vanligaste livsmedels- och vattenburna sjukdomen som smittar mellan djur och människa idag. 

 

Spridning av bakterien 

Bakterien utsöndras med avföring hos människor och djur, och sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel. För att förebygga smitta är det viktigt att ha allmänt god hygien. För dåligt uppvärmt kött med ursprung från fågel, får eller gris och opastöriserad mjölk är exempel på livsmedel som kan sprida campylobacter. Campylobacter kan också spridas via förorenat vatten.

 

Övervakningsprogram 

Svensk Fågel organiserar övervaknings- och kontrollprogram som godkänts av Jordbruksverket. Kontrollprogram för att övervaka förekomsten av campylobacter hos slaktkyckling har funnit sedan 1 juli, 2001. 

 

Genom att upprätthålla god hygien genom regelbunden rengöring och desinfektion kan risken för kontaminering av patogena arter mellan insättningar minska. Bästa effekt uppnås när hela lokalen kan behandlas mellan insättning vilket innebär såväl lokaler som utrustning och strå eller strö. 

 

Fumagri OPP 

Fumagri OPP är ett rökbaserat desinfektionsmedel som kan användas som förebyggande och akut behandling mot bland annat campylobakter och används företrädesvis efter rengöring med till exempel Clearzym LT som ger en effektiv och naturlig enzymatisk rengöring av ytor.

 

Mer information om hur Fumagri OPP hittar här

 

Fumagri OPP
Avdödningsdata Fumagri OPP