2021-01-20
 

Fumagri OPP mot fågelinfluensa

Jorbruksverket har upprättat ett nivå 2–område för hela Sverige avseende förebyggande åtgärder mot högpatogen aviär influensa

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna hos fjäderfä och som orsakas av aviära influensavirus. Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men samtliga fågelarter antas vara mottagliga för smittan.

 

Influensavirus kan ibland passera artbarriärerna och har bland annat infekterat gris, katt, mink och människa.

 

AI indelas i högpatogen form (HPAI) och lågpatogen form (LPAI) beroende på deras sjukdomsframkallande förmåga på fjäderfä. Symtomen varierar och påverkas av olika faktorer, men karakteriseras ofta av mycket plötsligt insättande sjukdom med många fåglar som dör akut, eventuellt i kombination med symtom i form av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré.  Dödligheten för HPAI varierar mellan 50 och 100 procent.


 


Fumagri OPP är ett rökbaserat desinfektionsmedel som kan sättas in efter rengöring och desinfektion av golv och väggar, och  ger då ett kompletterande skydd, både förbyggande och akut, mot bland annat aviär influensa.

 

Produkten kan med fördel användas efter att utrustning och strö har införts i lokalen. Fumagri OPP är även avprövad mot andra patogener som förkommer inom fågeluppfödning som Newcastledisease, Campylobacter och Salmonella.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur torr rökdesinfektion med Fumagri OPP kan användas i dina lokaler.

  

Läs mer om Fumagri OPP