2015-01-16

FUMAGRI OPP - VIRUCIDEFFEKT FASTSTÄLLD

Fumagri OPP, som är ett desinfektionsmedel avsett för applikationer inom lantbruk och djuruppfödning har avprövats mot virus.

Fumagri OPP har nu blivit klassificerad som virucid efter tester på följande virusstammar:
  • Fågelinfluensa (H9N2)
  • Newcastle disease virus (NDV)
  • Virus Infectious bursal disease virus (IBDV)
  • Classical swine fever virus (CSFV)
  • Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome virus (PRRS).
Sammanfattning testparametrar
  • Produkt: Fumagri OPP
  • Dos: 0,80 g/m3
  • Kontakttid: 5 timmar
  • Exponering på virusbärare
  • Replikat: 3 försök per stam

 

Fumagri OPP finns även att beställa hos Granngården.

Viruscideffekt Fumagri OPP