2020-05-06

FUMISPORE TORRDESINFEKTION - SÅ GÅR DET TILL

Torrdesinfektion Fumispore HA för livsmedelsindustri ger många fördelar jämfört med traditionell våtdesinfektion.

Genom en teknik som kallas för ultradiffusion, använder Fumispore HA en torr och skonsam rök som bärare av det aktiva ämnet (hydroxyättiksyra) för att nå ut i lokalen som skall desinficeras.

 

Att använda ultradiffusion istället för vatten som bärare av ett aktivt ämne i desinfektionsmedel ger inte bara många miljöfördelar, utan skapar även en torrare och friskare produktionsmiljö, som är mindre känslig för angrepp och tillväxt av produktförstörande och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

 

Ultradiffusion är dessutom en process som ger en homogen spridning i hela lokalen på samma sätt varje behandling. Detta ger en ökad säkerhet och effektivitet inte minst i svåråtkomliga utrymmen som tak, ventilationsutrustning och inuti maskiner.    

 

Att börja använda Fumispore HA är enkelt och kräver inga investeringar eller speciell utrustning.

 

Så här går det till:

  1. Stäng av rökdetektorer.
  2. Stäng lokalens dörrar, portar och eventuella fönster.
  3. Placera Fumispore-burkar anpassat efter lokalen volym på värmetåligt underlag och aktivera produkten.
  4. Lämna lokalen och varna för desinfektion vid alla ingångar.
  5. Låt rökbehandlingen verka minst 4-6 timmar (optimalt 15 timmar).
  6. Ventilera ut eventuella rökrester efter behandlingen i minst 1 timme.
  7. Samla upp de tomma burkarna och återaktivera rökdetektorer.
  8. Lokalen är nu desinficerad och redo att användas.

Fumispore HA har ett brett avdödningsspektrum och är godkänd för användning på ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Det aktiva ämnet bryts ned till koldioxid och vatten och kräver därför inte efterskköljning. 

 

Genom att komplettera eller ersätta befintlig våtdesinfektion veckovis, ges möjlighet till fullständig kontroll över lokalen hygienstatus på ett enkelt och miljösmart sätt.

 

Du kan läsa mer om Fumispore HA här.