Kerisa Sweden AB har förvärvat IWAB

Förvärvet är ett ytterligare steg i Kersias ambition att vara närvarande i hela den skandinaviska livsmedelssäkerhetssektorn, från gård till gaffel, och gör det möjligt för koncernen att erbjuda bättre service och ett större produktutbud till alla kunder på marknaden, oavsett storlek, plats och global närvaro.

För dig som kund innebär förvärvet inga större förändringar, vi kommer fortsätta leverera samma höga service och produkter enligt nuvarande avtal och överenskommelser. IWAB-teamet blir kvar och kommer utgöra en central roll i den svenska organisationen.

Men det kommer däremot innebära att våra kunder nu kommer att få tillgång till, och dra nytta av, det kompletta, miljösmarta och innovativa sortiment av rengörings- och desinfektionslösningar som gjort Kersia till en världsledande aktör.


Om Kersia Group

Kersia är en global ledare inom livsmedelssäkerhet och tillhandahåller mervärdeslösningar som förhindrar  sjukdom och infektioner hos djur och människor genom ständigt fokus på riskbaserad livsmedelssäkerhet i alla stadier av livsmedelskedjan. Kersia verkar i 120 länder med en personalstyrka på mer än 1800 personer och omsätter ca 385 miljoner euro.

Om Kersia Nordics
Kerisa Nordics - en del av Kersia Group - med fokus på att erbjuda säkra och hålbara lösningar från gård till gaffel. Vi erbjuder ett komplett produktsortiment från innovativa analysprodukter till effektiva rengörings- och desinfektionslösningar. Med lokal närvaro genom dedikerat persional och hög expertis står vi redo att hjälpa Nordiska kunder till en bättre och matsäker värld.  

Tack för ditt fortsatta förtroende och lojalitet.

Vårt ansvar

 

Kersia är en knutpunkt där säkerhet, kvalitet och hållbarhet knyts samman och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för våra kunder att lyckas. Vårt mål är att förbättra kundernas tekniska och ekonomiska förmåga genom att erbjuda dem mer ansvarsfulla lösningar och därmed garantera hög livsmedelssäkerhet.

Vi värnar om miljön och arbetar för en långsiktig strategi för hållbar utveckling. En utmaning som drivs av höga säkerhetsstandarder och förebyggande av epidemier, strategier för att minska antibiotikaanvändning samt spårbarhet och produktivitetskrav.  

 

VÅRT MÅL

Att förbättra kundernas tekniska och ekonomiska förutsättningar genom att erbjuda dem mer ansvarsfulla lösningar som säkerställer hög livsmedelssäkerhet.

VÅRT ÅTAGANDE

Livsmedelssäkerhet är vår kärnkompetens som omfattar hela världen. Våra produkter och tjänster förebygger sjukdomar och infektioner hos både djur och människor.

Vår globala närvaro levererar biosäkerhet för både livsmedel och gården. Vi återinvesterar genom ständiga förbättringar och optimerar utvecklingen genom återkoppling av FoU-insatser från praktiska försök där produkterna används, allt för att garantera full överensstämmelse med nya lagar och regler.

VÅR MARKNAD

drivs av allt högre säkerhetsstandarder inklusive förebyggande av epidemier, strategier för att minska antibiotikaanvändningen samt spårbarhets- och produktivitetskrav.

VÅR AMBITION

Att bli din mest pålitliga partner inom livsmedelssäkerhet, genom att vara världsledande inom utveckling och erbjuda pålitliga samarbeten.

Att möjliggöra för våra kunder att ligga steget före kommer att vara vårt fortsatta mål. Med blicken mot framtiden skall vi förutse förändringar, med innovativa och framsynta lösningar som förbättrar konsumenternas och operatörernas säkerhet, för att bevara värden och öka hållbara förutsättningar.