FODER OCH SILOFÖRVARING

Djuruppfödning innefattar ett stort antal kritiska områden som ställer höga krav på säkra kontrollsystem effektiva åtgärdsplaner. Alla verksamheter  som omfattar hantering av djur innebär dessutom fokus på etik och djurhälsa för att leva upp till konsumenters och lagstiftarens krav och förväntningar. 

En god hygien och kontrollrutiner är avgörande faktorer för att kunna lagra och utfodra djuren med säkert foder. Det är även en förutsättning för att kunna leva upp till god djurhälsa och leverera djur av hög kvalitet. Rengöring av siloanläggningar kan vara en utmaning eftersom traditionell våt rengöring och desinfektion kan leda till mögelväxt och långa torktider, med mögeltoxiner som resultat. 

IWAB erbjuder en unik helhetskompetens som täcker hela uppfödarkedjan, från analys till rengöring och förebyggande arbete, med några av marknadens mest effektiva och säkra produkter och välrenommerade varumärken. Oavsett om du arbetar med storskalig uppfödning eller KRAV-certifierade gårdsuppfödning och söker produkter för snabb analys av hygienstatus, effektivare desinfektion eller vill bli av med biofilm, så har vi produkterna som hjälper dig att få full kontroll. 

POPULÄRA PRODUKTER INOM FODER OCH SILOFÖRVARING

 
Fumagri OPP
Kombimedel
Clearzym LT ECOCERT

VAD VILL DU GÖRA?

Write text here...