NÖT- & GRISUPPFÖDNING

Uppfödning av gris och nötdjur innefattar ett stort antal kritiska områden som ställer höga krav på säkra kontrollsystem effektiva åtgärdsplaner. Alla verksamheter  som omfattar hantering av djur innebär dessutom fokus på etik och djurhälsa för att leva upp till konsumenters och lagstiftarens krav och förväntningar. 

Som vid all djuruppfödning så är god hygien och kontrollrutiner avgörande faktorer för att kunna leva upp till god djurhälsa och leverera djur av hög kvalitet, och en av det viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta är att arbeta metodiskt med riskvärdering, kontroll och åtgärdsplaner. Primärproducenter som jordbrukaren och uppfödare måste följa hygienkrav och föra journaler för att uppnå god hygienpraxis, men behöver inte tillämpa HACCP. Riktlinjer för god hygienpraxis framgår av förordning (EU) 882/2004.

IWAB erbjuder en unik helhetskompetens som täcker hela uppfödarkedjan, från analys till rengöring och förebyggande arbete, med några av marknadens mest effektiva och säkra produkter och välrenommerade varumärken. Oavsett om du arbetar med storskalig uppfödning eller KRAV-certifierade gårdsuppfödning och söker produkter för snabb analys av hygienstatus, effektivare desinfektion eller vill bli av med biofilm, så har vi produkterna som hjälper dig att få full kontroll. 

POPULÄRA PRODUKTER INOM NÖT- & GRISUPPFÖDNING

 
Fumagri OPP
Kombimedel
Clearzym LT ECOCERT

VAD VILL DU GÖRA?

Write text here...