BAGERI & INGREDIENSER

Bagerier och tillverkning av ingredienser innefattar ett stort antal kritiska processområden, som ställer höga krav på säkra kontrollsystem. Alla livsmedelsprocesser som omfattar torra produkter innebär dessutom extra fokus torra och effektiva rengöringsrutiner, för att leva upp till konsumentens och lagstiftarens krav och förväntningar.

Som vid all livsmedelsframställning så är god hygien och kontrollrutiner avgörande faktorer för att kunna leverera säkra produkter av hög kvalitet, och en av det viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta är att arbeta med tydliga och mätbara mål och metoder. HACCP lägger grunden för risktänkandet vilket även vidare skall ligga till grund för analys- och åtgärdsplaner.

IWAB erbjuder en unik helhetskompetens som täcker hela processkedjan, från analys till rengöring och processutveckling, med några av marknadens mest effektiva och säkra produkter och välrenommerade varumärken. Oavsett om du söker produkter för snabb analys av till exempel jäst- och mögelsvamp eller kontroll av allergener eller behöver optimera din torra desinfektion, så har vi produkterna som hjälper dig att få full kontroll.

POPULÄRA PRODUKTER INOM BAGERI & INGREDIENSER

 
Airtest Omega
Rengöringskontroll ATP
Allergenanalys
Odlingsplattor
IWAB DES70
Ultra-diffusion desinfektion

VAD VILL DU GÖRA?

Write text here...