FÄRDIGMAT

Tillverkning av färdigmat innefattar ett stort antal kritiska processområden som ställer höga krav på säkra kontrollsystem, från råvara till förädlad produkt. Att hantera färdigvara ställer höga krav på hygien och kvalitet för att leva upp till konsumenters och lagstiftarens krav och förväntningar.

Som vid all livsmedelsframställning så är god hygien och kontrollrutiner avgörande faktorer för att kunna leverera säkra produkter av hög kvalitet, och en av det viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta är att arbeta med tydliga och mätbara mål och metoder. HACCP lägger grunden för risktänkandet vilket även vidare skall ligga till grund för analys- och åtgärdsplaner.

IWAB erbjuder en unik helhetskompetens som täcker hela processkedjan, från analys till rengöring och processutveckling, med några av marknadens mest effektiva och säkra produkter och välrenommerade varumärken. Oavsett om du söker efter produkter för snabb analys av till exempel allergener, rengöringskontroll eller frityrolja eller behöver effektivisera din desinfektion och bli av med biofilm, så har vi produkterna som hjälper dig att få full kontroll. 

POPULÄRA PRODUKTER INOM FÄRDIGMAT

 
Listeriasvabbar
Rengöringskontroll ATP
Odlingsplattor
Allergenanalys
Kombimedel
Ultra-diffusion desinfektion

VAD VILL DU GÖRA?

Write text here...