MEJERI

Mejeritillverkning innefattar ett stort antal kritiska processområden som ställer höga krav på säkra kontrollsystem från djurhållning till färdiga livsmedel. Att tillverka mejeriprodukter är många gånger ett hantverk med recept och metoder som förfinats genom åren, och det kan ofta vara en utmaning att anpassa traditionella värden till dagens krav och regelverk, såväl för det lilla gårdsmejeriet som för det globala industriella mejeriet.  

Som vid all livsmedelsframställning så är god hygien och kontrollrutiner avgörande faktorer för att kunna leverera säkra produkter av hög kvalitet, och en av det viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta är att arbeta med tydliga och mätbara mål och metoder. HACCP lägger grunden för risktänkandet vilket även vidare skall ligga till grund för analys- och åtgärdsplaner.

IWAB erbjuder en unik helhetskompetens som täcker hela processkedjan, från analys till rengöring och processutveckling, med några av marknadens mest effektiva och säkra produkter och välrenommerade varumärken. Oavsett om du söker efter produkter för snabb analys av till exempel rengöringsresultat, Listeria eller jäst- och mögelsvamp eller behöver effektivisera din desinfektion och ersätta natamycin vid ostdekontamination, så har vi produkterna och expertisen som hjälper dig att få full kontroll.

POPULÄRA PRODUKTER INOM MEJERI

 
Artbestämning köttvaror
Rengöringskontroll ATP
Listeriasvabbar
Försköljmedel
Kombimedel
Ultra-diffusion desinfektion

VAD VILL DU GÖRA?

Write text here...

 MEJERI

 
Mejeritillverkning innefattar ett stort antal kritiska processområden som ställer höga krav på säkra kontrollsystem från djurhållning till färdiga livsmedel. Att tillverka mejeriprodukter är många gånger ett hantverk med recept och metoder som förfinats genom åren, och det kan ofta vara en utmaning att anpassa traditionella värden till dagens krav och regelverk, såväl för det lilla gårdsmejeriet som för det globala industriella mejeriet.  

Som vid all livsmedelsframställning så är god hygien och kontrollrutiner avgörande faktorer för att kunna leverera säkra produkter av hög kvalitet, och en av det viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta är att arbeta med tydliga och mätbara mål och metoder. HACCP lägger grunden för risktänkandet vilket även vidare skall ligga till grund för analys- och åtgärdsplaner.

IWAB erbjuder en unik helhetskompetens som täcker hela processkedjan, från analys till rengöring och processutveckling, med några av marknadens mest effektiva och säkra produkter och välrenommerade varumärken. Oavsett om du söker efter produkter för snabb analys av till exempel rengöringsresultat, Listeria eller jäst- och mögelsvamp eller behöver effektivisera din desinfektion och ersätta natamycin vid ostdekontamination, så har vi produkterna och expertisen som hjälper dig att få full kontroll.

POPULÄRA PRODUKTER INOM MEJERI

 
Listeriasvabbar
Rengöringskontroll ATP
Odlingsplattor
IWAB Lactis™ ostsköljning
Kombimedel
Ultra-diffusion desinfektion

VAD VILL DU GÖRA?

Write text here...