2020-08-28

KYLINDIKATORER - EN ENKEL FÖRSÄKRING

För frys- eller värmekänsliga varor kan en kylindikator vara enkel försäkring som säkerställer korrekt frakt eller lagring.

Kylindikatorer är smidig lösning där kylkedjan är kritisk för att säkerställa känsliga varors kvalitet under frakt eller lagring.

 

Genom att klistra fast en indikator på en förpackning så kan varans exponering av temperaturer över ett gränsvärde enkelt avläsas genom en visuell färgförändring från vit till röd. 

 

Kylindikatorer finns för både frys- och värmekänsliga varor vid aktiveringstemperaturen: 

 

  • -18°C (art nr 8WM-18)
  • 0°C (art nr 8WM0 ) 
  • +8°C (art nr 8WM8)

Indikatorn påvisar hur temperaturen överskridit gränsvärdet över tid. 

 

Läs mer om Temperature Indicator WarmMark.