2015-07-02

NY PRODUKT: PETRIFILM RAPID AEROBIC COUNT PLATE (RAC)

Nu lanserar vi senaste tillskottet i Petrifilm-familjen: Petrifilm Rapid Aerobic Count Plate (RAC) som ger resultat för totalantal på 24 timmar!

Den nya Petrifilmen innebär många intressanta fördelar jämfört med den traditionella Petrifilm Aerobic Count (AC) för analys av totalantal:
  • Kortare inkubationstid. 24 timmars inkubationstid för alla livsmedel förutom mjölkpulver.
  • Svärmande bakterier (sporbildare) är inte längre ett problem, vilket förenklar avläsning.
  • RAC fungerar över ett större pH-område än AC
  • Skumbarriären gör provsättning enklare och ger en tydligare avläsning.

Petrifilm RAC tillsammans med Petrifilm RYM (analys av jäst- och mögelsvamp efter 48 timmar) skapar helt nya möjligheter att förkorta labbtider och effektivisera produktionsflöden med snabbare frisläppning av produkter som följd.

 

Hör av dig om du vill effektivisera dina rutiner med Petrifilm Rapid sortimentet så hjälper vi dig gärna.

3M Petrifilm RAC
Isolat från råmjölk på Petrifilm RAC efter 24 h (t.v) och på agarplatta enligt standardmetod efter 48h (t.h)