2016-02-10

NY PRODUKT: SNABB ARTBESTÄMNING AV RÅTT KÖTT

Ursprungs- och äkthetskontroll av råvaror är ett område inom kvalitetsarbetet för livsmedelstillverkning som får allt mer fokus.

Rapporter om medvetna och omedvetna inblandningar av ospecificerade köttyper kan leda till hälsorisker och minskat förtroende hos konsumenterna. Det enda sättet att säkerställa produktens äkthet är därför att utföra kontroller genom hela produktionskedjan. 

 

Raw Meat Flow Through (RMFT) är en on-site test för artbestämning av olika typer av köttråvaror för livsmedelsindustrin.

 

RMFT-testerna är antikroppsbaserade singeltester och utförs på råvaror eller råa köttprodukter för att kunna särskilja kött från :

 

  • gris
  • nöt
  • häst
  • kyckling
  • får

Analyserna med RMFT har flera fördelar:

 

  • Snabba, resultat på ca 12 min
  • Känsliga, ned till ca 1% inblandning, jämförbart med DNA-analys
  • Enkel att använda och kräver ingen utrustning

RMFT skapar möjligheter att ta snabba beslut om eventuella korrigerande åtgärder redan i tillverkningen, innan fortsatt tillverkning och utleverans sker.