2018-03-01

NYTT DETEKTIONSKIT FÖR CRONOBACTER FÖR 3M™ MDS-PLATTFORMEN

3M™ Food Safety lanserar nytt detektionskit för Cronobacter anpassat för 3M™ Molecular Detection System (MDS). Det nya detektionskitet komplettera de fyra tidigare analyskiten (Salmonella, E. coli O157 (inklusive H7), Listeria och Listeria monocytogenes) som en del av 3M™ MDS testplattformen.

Cronobacter sp, tidigare känd som Enterobacter sakazakii, är en grupp av bakterier som återfinns naturligt i vår miljö och som har kopplats till kontaminerat bröstmjölksersättningspulver, där den kan orsaka allvarliga och ibland dödliga infektioner hos spädbarn. Cronobacter har visat sig överleva i upp till två år i bröstmjölksersättningsprodukter och analys efter Cronobacter i dessa produkter är idag ett vanligt krav i många länder.

3M™ MDS generation 2 – Cronobacter ger pålitliga resultat för prover mellan 10 och 300 gram efter så lite som 18 timmars anrikning, och kan användas för analys av bröstmjölksersättningspulver med eller utan probiotika, råvaror för att tillverka bröstmjölksersättning, spannmål avsedda för spädbarnsprodukter samt miljöprover.

I jämförelse med traditionella agar-baserade metoder kan 3M ™MDS generation 2- Cronobacter spara två till fyra dagar under testprocessen, vilket resulterar i bättre produktionsflöden och effektivare analysarbete. Genom att kombinera 3M™ MDS testplattform för Cronobacter spp och Salmonella spp med 3M™ Petrifilm EB (Enterobacteriaceae) så kan tillverkare av spädbarnsprodukter optimera sitt analysarbete och erbjuda sina kunder säkrare produkter.

3M™ MDS testplattform kombinerar den höga specificiteten hos PCR analys med snabbheten och robustheten i ATP-analys för att erbjuda framtidssäker DNA-baserad realtidsanalys av patogener i livsmedel och miljöprover. Plattformen är speciellt framtagen från ett användarperspektiv och ger unika och innovativa fördelar som öppnar för ett nytt sätt att se på patogenanalys.

3M™ MDS Generation 2 Cronobacter