Historien
Indevex Watertech grundades 2002 i Göteborg som en forsknings- och utvecklingsenhet i syfte att formulera nya produkter för förlängd hållbarhet av färska livsmedel och att erbjuda livsmedelsindustrin applikationsbaserad service och utbildning. Den första produktprototypen, "iD-Water" lanserades och patentregistrerades 2004.

Indevex Watertech AB [IWAB] registrerades som ett aktiebolag i juli 2004 och har sedan dess utvecklat verksamheten till att täcka ett brett område av produkter och tjänster inom livsmedelsäkerhet. Genom partnerskap med flera ledande internationella företag, har IWAB positionerat sig som en portal för ny teknik inom livsmedelssäkerhet till den nordiska livsmedelsindustrin.

IWAB har etablerat ett unikt produktkoncept som omfattar ett heltäckande program av produkter och tjänster för hållbar livsmedelstillverkning. Produktmixen sammanfogar behoven för effektiva analysprodukter, moderna rengöringsmedel och unika processhjälpmedel för optimerad livsmedelsproduktion.

IWAB är nu verksamt genom distributörer i samtliga Nordiska länder och arbetar ständigt med att hitta nya produkter och tjänster för en långsiktgt hållbar och säker livsmedelsproduktion.