IWAB-Konceptet

IWAB-konceptet är en rengöringsmetod baserad på unik teknik för att möta kraven på miljömässig och högeffektiv rengöring för en framtidssäkrad livsmedelsindustri. Metoden bygger på daglig avspolning med försköljmedel, rengöring och desinfektion med kombimedel och veckovis luftburen desinfektion med rökbaserat desinfektionsmedel. Metoden ger en torrare och säkrare produktionsmiljö som är mindre känsligt för angrepp och tillväxt av produktförstörande och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

1. Försköljmedel och Kombimedel (dagligen)
Med IWAB’s flytande försköljmedel och kombimedel utförs daglig rengöring och desinfektion i ett steg, vilket minskar såväl vatten- som kemikalieanvändningen. Produkterna är högkoncentrerade och finns för både öppen (skum) och sluten (CIP) rengöring. Samtliga produkter och är fria klor och oxiderande substanser och uppfyller alla krav på livsmedelsgodkända biocider.

2. Rökdesinfektion (veckovis)
Fumispore är ett rökbaserat desinfektionsmedel för behandling av öppna och svåråtkomliga ytor samt luftburna partiklar inom livsmedelsindustri. Enligt IWAB-konceptet utförs behandlingen veckovis vilket ger en heltäckande behandling av lokalen i syfte att minska risken för återkontamination. Behandlingen startas genom att en eller flera burkar placeras i lokalen och antänds varvid röken sakta börja fylla lokalen. Behandlingstiden är minst sex timmar varefter lokalen skall ventileras för produktion. Normalt sker behandling över natt.

3. Borttagning av biofilm (månadsvis)
För processer känsliga för uppbyggnad av biofilm finns en serie enzymatiska rengöringsmedel som effektivt och skonsamt återställer kontaminerade ytor. Aniosterase finns för både öppen (skummande) och sluten (CIP) rengöring och
används normalt månadsvis.

4. Diagnostikprodukter
För säker och enkel uppföljning av hygienarbetet erbjuder IWAB en mängd analysprodukter från mikrobiologisk analys av luft och ytor till ATP och allergenkontroller som tillsammans med rengöringsprodukterna utgör ett heltäckande system för full kontroll av produktionsmiljön.