Styrelse

Ola Dahlström /Styrelseordförande

Ola är aktiv inom kompetens- och organisationsutveckling och har en lång erfarenhet av ledarskapsutveckling.

"IWAB är ett spännande bolag som bygger på innovation och engagerade människor.
Ledorden 'Analysera - Åtgärda - Förbättra' utgör grundstenarna som sammafogar kompetens och ett helhetstänkande inom livsmedelssäkerhet som är unikt för branschen. Innovation och engagemang skall även färga vårt fokus på hållbar utveckling och ständiga miljöförbättringar. IWAB Safe™ är ett exempel på när miljö- och säkerhetsarbetet inte bara stannar inom organisationen, utan används för att hjälpa kunder att göra ett grönare val. Det är i samarbetet med kunder och leverantörer som vi kan göra skillnad och ta nästa steg i utvecklingen mot en säkrare och mer hållbar livsmedelsproduktion "


Övriga styrelseuppdrag: 
Replacement AB
Replacement Partners AB
 

Jan-Olof Lundin / VD och styrelseledamot
Jan-Olof har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling inom huvudsakligen kemi, livsmedel och bioteknik och har arbetat som VD och grundare i bolaget sedan 2002.


"Sedan starten 2002 har bolaget utvecklats i flera steg med ett ständigt fokus på innovation, kvalitet och tillväxt. Vi har genom långsiktigt tänkande skapat stabila finansiella förutsättningar som kommer ligga till grund för framtida utveckling och ledare inom utveckling och marknadsföring av IWAB Konceptet för säkrare och miljöriktig livsmedelsproduktion”.


Övriga styrelseuppdrag: 
Dunross & Co
Cellectricon AB
EnviroChem IEC AB
Kofo Kemisystem AB

 

Christer Franzén / styrelseledamot
Christer är en av grundarna av Indevex AB där IWAB bildades som bifirma 2002, och har en lång erfarenhet av affärsutveckling inom bland annat bioteknik.
 
Övriga styrelseuppdrag
Indevex AB
Storebro International AB
Yatzy Reklambyrå AB

 

Christian Lundin /Styrelseledamot

Christian har arbetat i bolaget sedan starten 2002 och har en bred branschkännedom och varit aktiv i företagets utveckling i rollen som marknadsutvecklare och produktspecialist.