Vårt ansvar

 

IWAB är en knutpunkt där säkerhet, kvalitet och hållbarhet knyts samman och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för våra kunder att lyckas. Vi skall agera ansvarsfullt i hela kedjan, från råvara till slutanvändning.  

Vi värnar om miljön och arbetar för en långsiktig strategi för hållbar utveckling. Till vår hjälp har vi ett flertal konkreta mål och verktyg som hjälper oss att fatta rätt beslut, exempelvis vår uppförandekod, vår kvalitets- och miljöstrategi och vår egna miljömärkning.