IWAB Lean-Clean™
IWAB Lean-Clean™ är ett rengöringskoncept som innebär att utifrån livsmedelssäkerhet, miljö, kostnadseffektivitet och arbetsresurser göra mer av det som innebär nytta för rengöringsprocessen, och mindre av det som begränsar eller försvårar rengöringsprocessen. Mer objektfokuserad och riskbaserad rengöring med innovativa produkter och mindre arbetstid och hantering farliga kemikalier.
 
Vårt processtyrningskoncept är framtaget utifrån lång erfarenhet av applicerad livsmedelshygien och bygger på filosofin om ständiga och stegvisa förbättringar av processflöden och att avlägsna överflödiga sekvenser och aktiviteter.
IWAB Lean-Clean™ bygger på 5 huvudprinciper:

  1. Processvärde – identifiera syfte och mål med den aktuella processen utifrån interna och externa krav och förväntningar.
  2. Processkedja – identifiera de olika stegen i processen och utvärdera om de gynnar eller motverkar processen. Specificera vilka steg och delsteg som är nödvändiga eller överflödiga och hur ny teknik eller förhållningssätt kan leda till förbättringar.
  3. Processflöde – använd de återstående stegen och skapa ett kontinuerligt processflöde.
  4. Övervaka och åtgärda – utvärdera alla stegen regelbundet genom kem- och hygienanalyser samt åtgärda enligt plan vid behov (pH/ konduktivitet / temperatur / ATP / mikrobiologi / allergener - proteiner).
  5. Förbättra – inför rutiner för ständiga förbättringar genom regelbundna möten och diskussioner för genomgång och uppdatering av punkterna ovan. Skapa förutsättningar för personal att få inflytande i förbättringsarbetet.

IWAB Lean-Clean™ kan skapa en bättre arbetsmiljö och vara en del i mer hållbar livsmedelstillverkning som leder till säkrare livsmedel.
IWAB Lean-Clean™ bygger på användning av innovativ teknik för att möta kraven på miljömässig och högeffektiv rengöring för en framtidssäker och hållbar livsmedelstillverkning.

Metoden innebär daglig avspolning med försköljmedel, rengöring och desinfektion med kombimedel och veckovis luftburen desinfektion med rökbaserat desinfektionsmedel.

Konceptet ger en torrare och säkrare produktionsmiljö som är mindre känslig för angrepp och tillväxt av produktförstörande och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

1. Försköljmedel och Kombimedel (dagligen)
Med IWAB’s flytande försköljmedel och kombimedel utförs daglig rengöring och desinfektion på ett effektiv och säkert sätt, vilket minskar såväl vatten- och avloppsvolymer som kemikalieförbrukning.

Produkterna är högkoncentrerade och finns för både öppen (skum) och sluten (CIP) rengöring. Produkterna är fria från klor och uppfyller alla krav på livsmedelsgodkända biocider.

2. Rökdesinfektion (veckovis)
Fumispore är ett rökbaserat desinfektionsmedel för behandling av öppna och svåråtkomliga ytor samt luftburna partiklar inom livsmedelsindustri.

Behandlingen veckovis vilket ger en heltäckande behandling av lokalen i syfte att minska risken för återkontamination.

Fumispore används genom att en eller flera burkar placeras i lokalen och antänds varvid röken sakta börja fylla lokalen. Behandlingstiden är minst sex timmar varefter lokalen skall ventileras för produktion, och vandligtvis utförs behandling över natt.

3. Borttagning av biofilm (månadsvis)
För processer känsliga för uppbyggnad av biofilm finns en serie enzymatiska rengöringsmedel som effektivt och skonsamt återställer kontaminerade ytor. Aniosterase finns för både öppen (skummande) och sluten (CIP) rengöring och
används normalt månadsvis.

4. Diagnostikprodukter
För säker och enkel uppföljning av hygienarbetet erbjuder IWAB en mängd analysprodukter från mikrobiologisk analys av luft och ytor till ATP och allergenkontroller som tillsammans med rengöringsprodukterna utgör ett heltäckande system för full kontroll av produktionsmiljön.