IWAB Safe™
Utöver vårt övergripande miljö- och kvalitetsarbete som sammanfattas i vår miljöpolicy och kvalitetspolicy, så har IWAB framarbetat en produktmärkning som utifrån de tre värdegrunderna kvalitet, säkerhet och miljö skall ställa tydliga utvecklingskrav mot leverantörer och hjälpa kunder att ta ett aktivt val mot säkrare produkter med en lägre miljöbelastning.
 
 
De kriterier som ligger till grund för produktmärkningen skall täcka in hela produktionskedjan och innehåller följande delar: 
 
 
 
IWAB Safe™ är ett frivilligt initiativ ifrån IWAB i syfte att hjälpa kunder göra ett aktivt val mot säkrare produkter med lägre miljöbelastning. Märkningen är utformad utifrån internt framtagna kriterier, som redovisas på vår hemsida, och skall inte ses som en externt utfärdad miljö- eller  kvalitetscertifiering. Loggan för IWAB Safe garanterar att produkten lever upp till ovan ställda krav.