3M™ PETRIFILM™

 
3M™ Petrifilm™ är en innovativ lösning utvecklad för att ersätta traditionella agarskålar vid arbete med mikrobiologiska analyser och består huvudsakligen av en bottenplatta och en toppfilm. Teknologin går ut på att näringsämnen och inhiberingssubstanser har separerats från agarsubstratet där näringsämnen limmats fast på filmens bottenplatta och det geliserande agarsubstratet limmats fast i toppfilmen.

Provet pipetteras direkt på bottenplattan och när toppfilmen rullas ned över provet så kommer en "gelisering" att gjuta samman agarsubstratet i toppfilmen med näringensämnen i bottenplattan, vilket i praktiken fungerar som en traditionell agaringjutning.
3M™ Petrifilm™ levereras torra vilket innebär en lång hållbarhet (24 månader) och det tunna formatet spara mycket utrymme i inkubatorer och autoklaver. En traditionell agarskål är lika hög som 20 stycken Petrifilm. Produkten är färdig att använda direkt ur förpackningen vilket innebär att laboratoriepersonalen kan lägga mindre tid på kostsam agarframställning och mer till analyser och utvecklingsarbete.

3M™ Petrifilm™  tidsparande och färdigpreparerade odlingsfilmer är globalt validerade och utformade för att erbjuda dig:
 • Ökad produktivitet i labbet.
 • Pålitliga och globalt validerade resultat.
 • Minskade kostnader jämfört med traditionella metoder. 
 • Mindre avfall och en miljösmartare analysmetod.
 
Filtrera produkter
 • Analysparameter
 • Totalantal aeroba
 • Mjölksyrabakterier
 • E.coli
 • Enterobacteriaceae
 • Heterotrofa bakterier
 • Jäst- & mögelsvamp
 • Koagulaspos. stafy.
 • Koliforma bakterier
 • Listeria sp.
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A
 • Pris Fallande
 • Pris Stigande

Inga produkter hittades