IWAB PRIMA™

Tids- och vattenkrävande rengöring och biofilmsuppbyggnad är problem för många livsmedelsföretag som ställer höga krav på produktkvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktigt hållbar miljöpolicy.
 
Krav på allt längre produktionstider gör ofta situationen ytterligare problematisk, samtidigt som hygien- och kvalitetskraven ökar för varje år. Att ligga steget före blir allt oftare en vision snarare än verklighet.
 
IWAB PRIMA™ är ett unikt rengöringsmedel som är framtaget som del i IWAB konceptet för effektivare rengöring med låg miljöbelastning inom livsmedelsindustri.
 
IWAB PRIMA™ är ett dynamiskt rengöringsmedel med flera användningsområden som till exempel: 

1. Försköljmedel som förkortar och effektivisera grovavspolning (ytor) och förspolning (CIP).
 
2. Rengöring av svårlösta organiska beläggningar (fett/protein) och biofilmer.
 
3. Allmän rengöring och rengöring av känsliga material, som till exempel aluminium.

Genom att applicera produkten före grovspolningen av ytor eller förspolning av CIP-system så kan produktrester och svårrengjorda organiska beläggningar förbehandlas vilket förenklar och förkortar tiden för grovsspolning och förspolning. Kortare tid innebär mindre vattenförbrukning och lägre arbets- och energikostnader. 

Mer information om IWAB Prima finns att läsa på iwabprima.iwab.se.