PRODUKTER

 
Vår produktkatalog består av produkter inom tre huvudområden: 
  • Analysera: snabba och säkra analysprodukter för produkt- och miljökontroll.
  • Åtgärda: innovativa rengörings- och desinfektionslösningar för effektivare och miljövänligare rengöring. 
  • Förbättra: produkter och tjänster för effektivare processer (lean production). 
Genom kompetens och erfarenhet erbjuder IWAB ett unikt koncept som ger kunder en heltäckande serviceupplevelse och en trygg partner i hela livsmedelssäkerhetskedjan.