FÖRBRUKNING

 
Samtliga förbrukningsvaror som ingår i Qualitru Systemet levereras sterila och färdiga att använda.

  1. Kanalmembran
    Kanalmembranen utgör den innovativa grundstenen i produktsystemet och består av ett plastmembran som monteras inuti ett membranhus och utgör gränssnittet för provtagningen. Kanalmembranen finns i utförande för 7 eller 12 kanaler där varje kanal kan användas en gång. Genom att föra en av de nålförsedda uppsamlingsprodukterna genom en kanal ges aseptisk åtkomst till provet. Eftersom varje provtagning lämnar en perforering så är det samtidigt enkelt att se hur många provertagningar som kan göras innan byte av kanalmembran. 
     
  2. Uppsamlingsprodukter
    Qualitru Systems består av ett flertal nålförsedda uppsamlingsprodukter som gör det enkelt att ta ett prov. Välj mellan påsar eller behållare beroende på önskad provvolym och provtagningsteknik. Genom att koppla en pump till påsarna så kan onlineprov tas under en hel batchproduktion.