INSTALLATION

 
Qualitru Systems är enkla att monteras i befintliga produktionsystem genom rostfria och anpassningsbara membranhus. Membranhusen kan monteras direkt på tankar och manöverluckor eller direkt på befintliga rör (T-rör eller knärör). Välj mellan flänsade rör som kräver klämring eller rör med svetskant.