Compact Dry Miljökit

Som livsmedelstillverkare är man ålagd att utföra egenkontroll för att säkerställa en säker livsmedelsproduktion. Kontrollen skall vara en del i ett riskbaserat kvalitetssäkringssystem som baseras på God hygienpraxis (GHP) och Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Som en del av hygienkontrollen kan mikrobiologiska ytprover vara ett sätt att fastställa hygienstatus.

 

Compact Dry är i kombination med 1 ml svabb en enkel, snabb och säker metod för mikrobiologisk ytsvabbning. Du kan enkelt själv bygga ett kit som passar dina förutsättningar. Vi erbjuder två olika svabbmodeller:
CD Svabb är en innovativ svabb med iinbyggd pipett och innehållande 1ml buffrad koksaltlösning.
NRSII är en enklare svabb som finns med 1 ml letheenbuljong eller buffrad peptonlösning (BPW).

Substratet i svabben appliceras efter provtagning direkt på önskad Compact Dry-platta odlingsfilm beroende på typ av eftersökt mikroorganism, t ex totalantal bakterier, Enterobacteriaceae, E-coli och Listeria.


Ladda ned broschyren för hjälp att fastställa gränsvärden.

 
 
Filtrera produkter
 • Produktfamilj
 • Odlingsfilm
 • Installation
 • Sterila svabbar
 • Värmeskåp
 • Andningsskydd
 • Ögonskydd
 • Hudskydd
 • Övriga skydd
 • Hygienprodukter
 • Analysparameter
 • Allergenscreening
 • Totalantal aeroba
 • E.coli
 • Enterobacteriaceae
 • Jäst- & mögelsvamp
 • Koagulaspos. stafy.
 • Koliforma bakterier
 • Listeria sp.
 • 430
 • Bacillus cereus
 • Pseudomonas aerginosa
 • Campylobacter
 • Varumärke
 • Cultura
 • 3M Drysponge
 • 3M Hydrated-Sponge
 • 3M Petrifilm
 • 3M Sponge-Stick
 • 3M Swab-Sampler
 • 3M Protein Rapid
 • Compact Dry
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A
 • Pris Fallande
 • Pris Stigande

Inga produkter hittades