ENZYMATISKA LAKTOSTESTER

Enzymatiska tester för analys av laktos i livsmedel. Kräver ELISA-läsare.