FRITYROLJATESTER

 

Vad är 3M Shortening Monitors?
Frityrolja bryts ned kontinuerligt under användning vilket påverkar oljans smak och funktion. Nedbrytningen består av förändring av molekylstrukturen hos triglycerider som bildar biprodukter som till exempel fria fettsyror (FFA -Free Fatty Acids). 3M Shortening Monitors använder koncentrationen av FFA som en indikator på oljans kvalitet. 

Produktbeskrivning
Testet består av en teststicka (0,7 x 9 cm), innehållande fyra blå indikatorband som vid närvaro av FFA ändrar färg till gult.Testet finns i två utföranden:

  • Low Range Shortening Monitor (LRSM) <2,5% FFA
  • Standard Range Shortening Monitor (SRSM) <7% FFA [OBS utgått ur sortimentet]

För frityrolja som används för tillverkning av livsmedel rekommenderas LRSM.

Bruksanvisning

  1. Tag en teststicka ur förpackningen. Se till att stänga burken noggrant efteråt. 
  2. Ta tag i den vita änden av stickan med tång och doppa stickan i oljan under arbetstemperatur (163 - 204 °C).
  3. Se till att samtliga blå indikatorer hålls under ytan i 5 sekunder. 
  4. Tag teststickan ur oljan och vänta 30 sekunder.
  5. Håll teststickan mot ljuskälla och jämför färgförändringen mot färgskalan. 
  6. Återanvänd inte teststickor. 

Förpackningsinformation
Levereras i förpackning om 200 st teststrips (4x50st) samt 160 st (4x40st)
Förvaras i kyl eller frys, max 4°C. Öppnad innerförpackning (plaströr) förvaras i rumstemperatur i max 6 månader.