SOCKER- OCH SALTHALTSMÄTARE

 
Socker- och salthaltsmätare för livsmedel och vätskor.