TEMPERATURINDIKATORER

Temperaturindikatorer för enkel och säker kontroll av kylkedjan.

  • 3M™ MonitorMark är avsedda för kylvaror och indikerar visuellt om angivna temperaturer överskrids över tid. 
  • 3M FreezeWatch är avsedda för produkter som inte får frysas och indikerar visuellt om angivna temperaturer har underskridits. 
Samtliga indikatorer levereras med en dubbelhäftande baksida vilket gör de enkla att fästa på olika förpackningsmaterial.