MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

 
Mikroorgansismer finns naturligt i vår omgivning och kan därför hamna på livsmedel på olika sätt. De är ofta förekommande i råvaror men kan även tillföras livsmedel från tillverkningsprocessen, omgivningen eller personalen. I livsmedlet kan mikroorganismerna föröka sig om tillväxtbetingelserna är gynnsamma. Den största biologiska påverkan på livsmedel sker av bakterier och svampar (mögel- och jästsvampar).

Mikroorganismerna kan, baserat på hur de påverkar livsmedel, delas in följande grupper:
 • nyttiga (naturliga eller tillsatta)
 • produktförstörande 
 • patogena (sjukdomsframkallande).
Nyttiga mikroorganismer används vid framställning av många livsmedel, till exempel charkuteri-, bageri- och mejerindustri och kan vara nyttiga från tillverkningsperspektiv (processhjälpmedel/ingredienser) eller genom konsumtion (probiotika).

Produktförstörande mikroorganismer försämrar kvalitet och förkortar hållbarhet genom att bryta ned fetter, proteiner och kolhydrater och bilda illaluktande eller illasmakande nedbrytningsprodukter.
 
Patogena mikroorganismer kan orsaka matförgiftningar eller andra sjukdomar. De påverkar livsmedelssäkerheten och är en fara som skall behandlas i faroanalysen. 

Pålitliga och beprövade analysprodukter är avgörande för att kunna utforma säkra och effektiva analysrutiner. Under denna avdelning har vi samlat produkter som hjälper dig att analysera och utvärdera kvalitet och säkerhet för såväl produkter som produktionsmiljöer. 
Sök produkter
Filtrera produkter
 • Produktkategori
 • Luftprovtagning
 • Patogenanalys
 • Petrifilm™
 • Tryckplattor
 • Vattenanalys
 • Varumärke
 • Airtest
 • Dipslide
 • EZ-fit
 • MDS
 • Petrifilm
 • Petrifilm Aqua
 • RapidChek
 • Transwab
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A
 • Pris fallande
 • Pris stigande

Inga produkter hittades