VATTENANALYS

 
Rent vatten är en förutsättning för all typ av livsmedelsproduktion. Vatten som livsmedel eller sköljmedel kräver regelbunden hygienkontroll och en av de viktigaste verktygen är då mikrobiologisk analys. 

Gränsvärden för de olika mikrobiologiska parametrar som livsmedelsverket anger finns att läsa i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

EZ Water Testing samlar utrustning och förbrukningsvaror för enkel och robust mikrobiologisk test av vatten. Systemet består av: 

  • EZ-Fit™ Manifold - membranfilterstativ
  • Microfil® - engångtrattar
  • S-Pak® -  membranfilter
  • EZ-Stream™ - vakumpump för direktkastning till avlopp