VATTENANALYS

 
Analysprodukter och utrustning för mikrobiolgisk analys av vatten. 
 

VATTENANALYS

Vatten är ett ämne som används både som livsmedel och som sköljmedel inom livsmedelsindustri. Regelbunden mikrobiologisk kontroll av vattnen bör göras i såväl råvattenintag som efter sköljprocedurer eller i färdigprodukt (buteljerat vatten).

Gränsvärden för de olika mikrobiologiska parametrar som livsmedelsverket anger finns att läsa i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
 

Produktgrupper inom VATTENANALYS