VATTENANALYS

Vatten är ett ämne som används både som livsmedel och som sköljmedel inom livsmedelsindustri. Regelbunden mikrobiologisk kontroll av vattnen bör göras i såväl råvattenintag som efter sköljprocedurer eller i färdigprodukt (buteljerat vatten).

Gränsvärden för de olika mikrobiologiska parametrar som livsmedelsverket anger finns att läsa i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
 

Produktgrupper inom VATTENANALYS

 
Visa produkter