AUTOKLAVERING & STERILKONTROLL

 

Produkter för autoklavering och sterilkontroll omfattar:
 

  • 3M™ Attest™ - biologiska sterilkontrollindikatorer för ångautoklaver med svar på 1 - 48 timmar. 
  • 3M™ Comply™ - kemiska sterilkontrollindikatorer för ångautoklaver med svar direkt vid cykelns slut
  • Övriga förbrukningsvaror