ASEPTISK PROVTAGNING
En säker provtagningsteknik är helt avgörande för att upprätthålla en hög hygienstandard och livsmedelskvalitet. I samband med HACCP-arbetet identifierats ofta aseptisk provtagning av slutna system som en riskfaktor på grund av inbyggda begränsningar i produktionsutrustningen. QualiTru Systems erbjuder en innovativ och säker lösning på problemen som uppstår vid aseptisk provtagning av flytande livsmedel och sköljvattenprover.
 
QualiTru Systems utgörs av ett komplett sortiment av produkter för säker provtagning i tankar, rörsystem eller andra slutna system utan att riskera kontamination av varken produkter eller prover. Produkterna består av ett rostfritt membranhus (port) med utbytbara och sterila kanalmembran (septa) med 7 eller 12 kanaler som i kombination med sterila uppsamlingsprodukter ger ett enkelt och säkert system för aseptisk provtagning.
Qualitru Systems används inom ett flertal områden, som till exempel mejerier, mölkgårdar, bryggerier och andra livsmedelsprocesser som omfattar aspetisk produktion. Den innovativa membrantekniken är enkel att anpassa i befintliga system och ger tydlig spårbarhet när provtagning skett, genom att provtagningsnålen lämnar en perforering i membranskyddet vid varje provtagning. Perforeringen visar även vilka kanaler som är använda och hur många provtagningar som är kvar till byte av kanalmembran. Byte av kanalmembran utförs enkelt av provtagningspersonalen.