SUBSTRAT & MEDIA

 

Säkra och pålitliga produkter för mikrobiologisk odling och spädning. Genom att använda färdiga spädningsrör effektiviseras provsättningsarbetet och ger större flexibilitet i såväl stora som mindre laboratorium. 

Ergonimisk utformning innebär enklare hantering och effektivare arbete. 

Samtliga produkter levereras sterila och färdiga att använda.