3M™ PETRIFILM™ MILJÖKIT

 

Som livsmedelstillverkare är man ålagd att utföra egenkontroll för att säkerställa en säker livsmedelsproduktion. Kontrollen skall vara en del i ett riskbaserat kvalitetssäkringssystem som baseras på God hygienpraxis (GHP) och Faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Som en del av hygienkontrollen kan mikrobiologiska ytprover vara ett sätt att fastställa hygienstatus.

 

3M™ SwabSampler™ i kombination med 3M™Petrifilm™ är en enkel, snabb och säker metod för mikrobiologisk ytsvabbning. Kitet består av en bomullssvabb i 1 ml Letheenbuljong redo att direkt efter provtagning överföras på önskad 3M™ Petrifilm™ odlingsfilm beroende på typ av eftersökt mikroorganism, t ex totalantal bakterier, Enterobacteriaceae, E-coli och Listeria.


Ladda ned broschyren för hjälp att fastställa gränsvärden.