ALLERGENSCREENING

 
3M™ Clean-Trace™ Protein är en serie hygiensvabbar som ger kvalitativt svar på proteinrester på ytor eller i vattenprover.

Produkterna kan användas för:
  • allmän hygienkontroll (>50 µg/100 cm2) där proteinrika produkter hanteras.
     
  • allergenscreening (>3 µg/100 cm2 alt. 20 ppm) där allergener hanteras.
För allergenscreening krävs ett värmeblock eller tillgång till värmeskåp.
 
3M™ Clean-Trace™ Protein Allergen Test är en ultrakänslig proteinsvabb som detekterar ned till 3µg protein, vilket i ett vattenprov ger en känslighet på ca 20 ppm. För ytprover rekommenderas en provtagningsyta på 100 cm2.

Metoden att analysera efter totala mängden protein på en yta är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att verifiera rengöringsresultatet ur allergensynpunkt (även kallad allergenscreening). Metoden kompletterar den validerande analysen som bör utföras på ytor och produkt med allergenspecifik analysteknik.   

Svabben skall inkuberas i 55°C i 15 minuter före avläsning. Resultatet erhålls genom ett färgomslag som visuellt jämförs med referensskalan på sidan av svabben. 
 
Produkter för analys av specifika allergener finns under Kemiska analyser/allergener.