PROTEINANALYS

 
3M™ Clean-Trace™ Protein ger kvalitativt svar på proteinrester på ytor eller i vattenprover.

Produkteerna kan användas för:
  • allmän hygienkontroll (>50 µg/100 cm2) där proteinrika produkter hanteras.
     
  • allergenscreening (>3 µg/100 cm2 alt. 20 ppm) där allergener hanteras.
För allergenscreening krävs ett värmeblock eller tillgång till värmeskåp.