TRYCKPLATTOR

 

IWAB DIPSLIDE tryckplattor för mikrobiologisk hygienkontroll är ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för verifiering av kritiska kontrollpunkter och fungerar som ett komplement till mikrobiologisk ytsvabbning. 

 

Tryckplattor finns i flera utförande innehållande icke-slektiva och selektiva media för normalt förekommande livsmedelsburna mikroorganismer.

 

För att effektivisera provtagning erbjuds flera produkter i kombinationsutförande, dvs olika agar på båda sidor av tryckplattan. En provpunkt kan då analyseras för till exempel totalantal bakterier och jäst/mögel med samma tryckplatta.

Gör så här:

1. Tag tryckplattan ur den sterila behållaren och tryck plattans sidor (2x10 cm2) mot underlaget som skall kontrolleras. Var noga att inte vidröra tryckplattan kontaktytor.

2. Sätt tillbaka tryckplattan i behållaren och placera i värmeinkubator enligt anvisning..

3. Läs av resultatet genom att räkna antalet kolonier per sida (10 cm2) och jämför med rekommenderad gränsvärdetabell eller egna uppsatta gränsvärden enligt kontrollplan.