ÅTGÄRDA

 
Produktsegmentet Åtgärdsprodukter omfattar produkter och tjänster för att åtgärda avvikelser som fastställts med våra analysprodukter. Här hittar du till exempel miljövänliga rengöringsmedel, effektiva biofilmlösare och innovativa desinfektionsmedel. 

Med åtgärdsprodukter avses produkter för behandling av öppna ytor och lokaler samt slutna system (tankar och CIP-system).

Kemiska produkter regleras i de övergripande EU-förordningarna:
 • REACH - registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen (EG nr 1907/2006) samt
 • CLP - klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter (EG nr 1272/2008)

Rengöringsmedel definieras i detergentförordningen (EG nr 648/2004) och desinfektionsmedel / kombimedel omfattas av biocidförordningen (EG nr 528/2012) som båda gäller parallellt med Reach och CLP. 

Livsmedelstillsatser och processhjälpmedel definieras i förordning (EG nr 1333/2008).
 
 
Sök produkter
Filtrera produkter
 • Produktgrupp
 • Desinfektionsmedel
 • Försköljmedel
 • Kombimedel
 • Rengöringsmedel
 • Utrustning & mätare
 • Sortering
 • Namn A-Ö
 • Namn Ö-A
 • Pris fallande
 • Pris stigande

Inga produkter hittades