ALKOHOLER

 
IWAB DES70 är ett alkoholbaserat desinfektionsmedel avsett för ytor och utrustning inom livsmedelsindustri. Produkten är framtagen med en innovativ denaturereringsformulering som minskar besvärande lukter och irritation av slemhinnor.

Produkten är baserad på etanol som avdunstar under behandlingen och kräver inte eftersköljning. DES70 är avprövad enligt biocidstandarder för såväl livsmedels- som sjukvårdsapplikationer och är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus.
Visa produkter